INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

 

Poštovani gosti,

HOTEL ART (KAIROS – U.G.T. d.o.o.) proveo je potrebne mjere kako bi se zaštita Vaših osobnih podataka uskladila sa zahtjevima koje postavlja Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka. Smanjili smo količinu osobnih podataka koje od Vas prikupljamo, tako da prikupljamo samo one podatke na koje nas zakon ili drugi propis obvezuje ili koji su nužni za izvršavanje naše usluge. Svaki drugi podatak koji ne bi zadovoljio ova dva kriterija obrađujemo samo ako nam za to date izričitu privolu. U nastavku ovog dokumenta možete saznati sve o obradi Vaših osobnih podataka.

Voditelj obrade Vaših osobnih podataka je HOTEL ART (KAIROS – U.G.T. d.o.o.), Sve informacije o obradi osobnih podataka možete dobiti upitom na našoj recepciji ili slanjem upita na email adresu: info@art-hotel.hr s naznakom “obrada osobnih podatak".

Svrha obrade Vaših osobnih podataka je pružanje naših usluga smještaja i drugih ugostiteljskih usluga. U skladu s Zakonom o boravišnoj pristojbi te Pravilnikom o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici (dalje: Pravilnik) dužni smo od Vas prikupiti: prezime i ime, mjesto, državu i datum rođenja, državljanstvo, vrstu i broj isprave o boravku (osobna iskaznica ili putovnica), prebivalište (boravište) i adresa, datum i vrijeme dolaska u objekt, predviđeni datum odlaska iz objekta, Vaš spol, porezni broj – OIB. Dio ovih podataka nam je potreban i za izdavanje računa.

Osim ovih podataka u trenutku rezervacije smještaja prikupljamo vaš kontakt telefon i/ili kontakt email, ako ste nam ga omogućili te ga zadržavamo sve do završetka Vašeg boravka kod nas. Ukoliko želite da i nakon boravka ostanemo u kontaktu, možete nam na posebni obrazac dati privolu da prikupimo i obrađujemo Vaš kontakt email i broj telefona. Osim ovih podataka; prikupljamo i podatke videonadzorom u svrhu zaštite naše imovine, Vaše sigurnosti te sigurnosti drugih gostiju.

Pravna osnova prikupljanja osobnih podataka jest izvršavanje naših zakonskih obveza prema Zakonu o boravišnoj pristojbi, Zakonu računovodstvu, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, te drugih propisa iz grane turizma, zaštite potrošača i računovodstva. Također, pravna osnova je zadovoljavanje naših legitimnih interesa zaštite prostora, naših radnika i drugih kupaca te naplata naših potraživanja.

Rok čuvanja Vaših osobnih podataka koje prikupljamo radi izvršavanja obveza iz Pravilnika je 3 godine, a podataka važnih za izdavanje računa u skladu s Zakonom o računovodstvu je 11 godina. Vaše kontakt podatke čuvamo dok postoji potreba za izvršavanje svrhe za koju smo ih prikupili. Ukoliko je neki podatak prikupljen po osnovi privole, takav osobni podatak čuvamo trajno, odnosno dok ne povučete privolu.

Vaša prava vezana uz obradu osobnih podataka su:

  1. a) pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima kojima su osobni podaci otkriveni i razdoblju čuvanja;
  2. b) pravo na ispravak: imate pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose;
  3. c) pravo na brisanje: imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a isti će biti obrisani ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, odnosno, ako uvjeti nisu ispunjeni dobiti ćete obavijest zašto se podaci ne mogu brisati;
  4. d) pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom u zaštiti osobnih podataka u članku 18.;
  5. e) pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade;
  6. f) pravo na prigovor: Imate u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas nama ili nadležnom nadzornom tijelu. Prigovor se podnosi putem maila na info@art-hotel.hr;
  7. g) imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu.
  8. f) ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli, imate pravo u svakom trenutku tu privolu povući slanjem maila na info@art-hotel.hr.

 

Nužnost davanja osobnih podataka: obzirom na zakonsku obvezu prikupljanja osobnih podataka koji se šalju turističkoj zajednici podaci koje prikupljamo od Vas su nužni da bismo mogli izvršiti našu uslugu. U slučaju da ne bismo prikupili ove podatke prekršajno bismo odgovarali, stoga ukoliko odbijete dati svoje osobne podatke morati ćemo odbiti pružiti uslugu. Osobne podatke za koje imamo legitiman interes prikupljati: snimanje nadzornim kamerama također ne možete odbiti dati. One osobne podatke koje niste dužni dati jesu Vaši kontakt podaci te imate pravo odbiti dati broj telefona ili email adresu.

U Slavonskom brodu, 24.3.2020.

HOTEL ART (KAIROS – U.G.T. d.o.o.)