KAIROS – U.G.T. d.o.o.

Ljudevita Gaja 27

35000 Slavonski Brod

PREDMET: PRIBAVA PRIVOLE PUTEM INTERNETA

                        – Hotel Art

 

 

            Poštovani,

 

sukladno ranijem dogovoru, dostavljam prijedloge za newsletter listu i informacije koje ćete pružati budućim newsletter kontaktima.

Naš prijedlog je na postojećem webu staviti jednu poveznicu na koju ćete linkati prilikom traženja privole za newsletter listu. Ta stranica bi pružala sljedeće informacije (obuhvatili bi sve mogućnosti Internet komunikacije):

 

Pravila Kairos d.o.o. o zaštiti osobnih podataka

 

 1. Na koji način prikupljamo Vaše osobne podatke?

Vaše kontakt podatke prikupljamo isključivo na temelju Vašeg upisa osobnih podataka u pisane obrasce ili putem Kontakt obrasca na našim internetskim stranicama www.art-hotel.hr. U trenutku upisa podataka pružena Vam je obavijest da upisom dajete suglasnost KAIROS – U.G.T. d.o.o. da obrađuje Vaše osobne podatke. Informacije o Vašim drugim pravima nalaze se u nastavku ovog teksta. Druge osobne podatke poput podataka koji su nam potrebni radi korištenja naših usluga, izdavanja računa, obvezu plaćanja boravišne pristojbe, prijave u eVisitor i nadležnoj policijskoj upravi i sl., prikupljamo usmenim putem od Vas ili uvidom u Vaše dokumente.

 1. Koju vrstu osobnih podataka obrađujemo?
 2. a) Vaše osnovne osobne podatke (ime i prezime, tvrtka, OIB) i podatke za komunikaciju (email adresu, telefon, fax),
 3. b) Podatke potrebne za plaćanje naših usluga (kontakt podaci, broj kreditne kartice i podatke do kada ista vrijedi),
 4. c) Podatke o gostima koje smo dužni prijaviti u eVisitor sustav (ime i prezime, mjesto država i datum rođenja, državljanstvo, vrsta i broj isprave o identitetu, prebivalište (boravište) i adresa, datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta, spol)

 

 1. Pravna osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u skladu s pozitivnim propisima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka. Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo:

 1. a) ako ste nam dali suglasnost za to (suglasnost možete u svakom trenutku opozvati, osim ako se radi o podacima koje smo po zakonu dužni čuvati);
 2. b) ako je to nužno za sklapanje/izvršavanje ugovora u kojemu ste Vi stranka;
 3. c) ako je obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza KAIROS – U.G.T. d.o.o.
 4. d) ako smo to po zakonu obvezni (npr. izdavanje računa; odgovaranje na prigovor i sl.)
 1. e) obrada je nužna za potrebe izvršavanja obveza i ostvarivanja posebnih prava KAIROS – U.G.T. d.o.o. ili Vas kao ispitanika.

 

 1. Kome se možete obratiti radi pitanja o zaštiti osobnih podataka i povlačenja privole?

Obratiti se možete našem službeniku za zaštitu podataka na email adresu: info@art-hotel.hr ili na broj telefona 035/638951. Voditelj obrade je KAIROS – U.G.T. d.o.o.

 1. Na koji način se provodi obrada i koja je svrha obrade Vaših osobnih podataka?

Obrada Vaših osobnih podataka provodi se na zakonit, pošten i transparentan način, a osobni podaci su prikupljeni u svrhu izvršavanja djelatnosti KAIROS – U.G.T. d.o.o., slanja ponuda i pogodnosti Hotela Art. Svrha je također i odgovaranje na Vaša pitanja, unaprijeđenje iskustva posjete naših internetskih stranica, unaprijeđenje usluga, marketinške kampanje i sl.

 1. Koji su rokovi čuvanja Vaših osobnih podataka?

Podatke koje čuvamo na temelju privole čuvamo trajno, odnosno dok god takvu privolu ne povučete. U svakom trenutku imate pravo obavijestiti nas da povlačite privolu za obradu osobnih podatka koju ste nam dali. Uz povlačenje privole možete zatražiti i brisanje Vaših osobnih podataka te druga prava prema Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka. Dio osobnih podataka dužni smo čuvati prema pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Tako smo dužni čuvati podatke važne za izdavanje računa i druge podatke na koje nas zakon obvezuje. U svakom trenutku imate pravo na obavijest zašto određeni podatak ne možemo izbrisati. Po isteku razdoblja čuvanja osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s Vama.

 1. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

U razdoblju prilagodbe koji nam je ostavljen od trenutka donošenja Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka do trenutka kada se ona počinje primjenjivati poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo sve osobne podatke koji se nalaze u našim bazama zaštitili od gubitka i neovlaštenog pristupa. Sve naše suradne ustanove ugovorom su se obvezale na zaštitu osobnih podataka naših korisnika. Također svaki  zaposlenik KAIROS – U.G.T. d.o.o. obvezao se da sve osobne podatke čuva kao poslovnu tajnu.

 1. Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

Vaše kontakt podatke naši djelatnici koriste kako bismo Vam odgovorili na upite ili Vam poslali obavijesti o pogodnostima i novim ponudama koje za Vas imamo. Podatke u eVisitor unose naši djelatnici na recepciji, Podatke koji su prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost potrebni za izdavanje računa obrađuje naše računovodstvo kao treća osoba.

 1. Koja su Vaša prava vezna uz obradu osobnih podataka?
 2. a) Pravo na pristup: imate pravo dobiti potvrdu obrađujemo li osobne podatke koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima kojima su osobni podaci otkriveni i razdoblju čuvanja.
 3. b) Pravo na ispravak: imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose.
 4. c) Pravo na brisanje: imate pravo tražiti brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, a isti će biti obrisani ako su za to ispunjeni zakonski uvjeti, odnosno, ako uvjeti nisu ispunjeni dobiti ćete obavijest zašto se podaci ne mogu brisati.
 5. d) Pravo na ograničenje obrade: imate pravo ishoditi ograničenje obrade ako su ispunjeni preduvjeti definirani Općom Uredbom u zaštiti osobnih podataka u članku 18.
 6. e) Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade obrade ako se radi o podaci nad kojim se obrada temelji na privoli ili na ugovoru te ako se obrada provodi automatiziranim putem.
 7. f) Pravo na prigovor: Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas. Prigovor se podnosi putem e-maila na info@art-hotel.hr s naznakom “Prigovor na obradu osobnih podataka".
 8. g) Imate pravo da se na Vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na Vas odnose ili na sličan način značajno na Vas utječu.