Kongresna dvorana se nalazi na 3. katu hotela, te je odvojena od ostalih jedinica hotela i pruža potpunu privatnost.

  • kapaciteta je do 90 sjedećih mjesta (kino postav)
  • mogućnosti različitih postava dvorane: kino postav, U-postav, školski postav
  • optički internet
  • LCD projektor sa platnom
  • flipchart
  • mikrofon, razglas

Dnevni najam kongresne dvorane iznosi 1.250,00kn.